22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Kończąc Szkołę Branżową I Stopnia warto pomyśleć o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego, którym jest Szkoła Branżowa II Stopnia:

 • Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła Branżowa II Stopnia może funkcjonować tylko w tych zawodach, które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub z ZSZ.  
 • Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie.
 • Dodatkowo ważnym elementem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.  
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej,którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

 Kandydat musi posiadać:

 1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 3. Podanie o przyjęcie do szkoły,
 4. Wypełniona ankietę dla kandydata
 5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 6. 2 fotografię


Dokumenty do pobrania:

 

W roku szkolnym 2023/2024 kandydaci mają do wyboru następujące klasy szkoły branżowej II stopnia:

/2 lata nauki/ absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik pojazdów samochodowych  

 


Technik robót wykończeniowych w budownictwie (specjalność architektura wnętrz)

kompetencje:

 • aranżacja i wystrój wnętrz w lokalach mieszkalnych i biurach z wykorzystaniem programów komputerowych (wizualizacje architektoniczne 3D);
 • wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych;
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz projektowanie małej architektury i ogrodu;
 • organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych w obiektach budowlanych;
 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie .

 

dodatkowe kompetencje :

 • uzyskanie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach organizowanych przez firmy budowlane i architektoniczne. praca :

 

Absolwent kończący szkołę w kierunku Technik robót wykończeniowych w budownictwie może: kontynuować naukę na studiach wyższych, zostać pracownikiem biura projektowego, w firmach budowlanych i urzędach współpracujących ze szkołą w ramach klas patronackich, założyć własną działalność gospodarczą.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Technik pojazdów samochodowych

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie diagnostyki i napraw mechanicznych pojazdów, diagnostyki i napraw elektrycznych pojazdów, prowadzenia dokumentacji serwisu samochodowego, zarządzania małym zespołem ludzi. Istnieje możliwość odbycia pełnego kursu na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia lekcyjne prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. autoEXPERT, AutoMotoSerwis, Informatory Techniczne BOSCH. Szkoła jako jedna z 17 w całej Polsce uczestniczy w programie Młode Kadry zorganizowanym przez firmę InterCars. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły uczestniczą bezpłatnie w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez partnerów InterCars takich jak: BOSCH, OSRAM, MAHLE, Denso, Continental, Schaeffler, Castrol i innych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

Absolwent kończący szkołę w kierunku technik pojazdów samochodowych może kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą, podjąć pracę w serwisie samochodowym na różnych stanowiskach (doradca serwisowy, sprzedaż części zamiennych, mechanik, elektromechanik samochodowy).

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


 

 

Facebook