22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

p. Izabela Dąbroś

Poniedziałek: 7:30 - 8:00
13:50 - 15:30
+ wszystkie PRZERWY
Wtorek: 7:30 - 8:50
13:50 - 15:30
+ wszystkie PRZERWY
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 8:50
9:35 - 10:35
11:15 - 12:10
13:00 - 16:00
Piątek: 7:30 - 11:20
12:10 - 15:30

 p. Mariola Konsalik

Środa: 8:00 - 13:00
Czwartek: 9:35 - 10:30
11:15 - 12:10
14:40 - 14:50
Piątek: 8:20 - 11:20

Biblioteka szkolna poleca wszystkim uczniom, absolwentom oraz rodzicom a także wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad wyborem ścieżki edukacji zawodowej portal Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego „Edukacja dla Pracy”: 
http://doradztwo.ore.edu.pl/rynek-pracy/

Na stronach portalu znajdziecie Państwo przydatne informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej.
Dodatkowo w naszej bibliotece znajdziecie Państwo informatory szkół wyższych oraz pomoc w dotarciu do informacji o możliwych ścieżkach kariery zawodowej.
Ambitnym polecamy skorzystanie z możliwości oferowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Inicjatywy, którymi zarządza FRSE dają możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwiają one również rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach
http://www.frse.org.pl/o-nas

Przypominamy uczniom technikum, że każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną może otrzymać Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Wydawany jest w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Facebook