22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Pedagog szkolny - p. Monika Wysocka - Kowalska - pokój 203

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzi zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy podstaw sprzyjających bezpieczeństwu, zachowań prozdrowotnych.

Pedagog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS-em, Sądem, Sanepidem.

 Godziny przyjęć pedagoga szkolnego:
  • poniedziałek:............ 800 - 1500
  • wtorek:..................... 900 - 1600
  • środa:........................800 - 1400
  • czwartek................... 900 - 1600
  • piątek:....................... 800 - 1445

 

 

Facebook