22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

W roku szkolnym 2024/2025 kandydaci mają do wyboru klasy technikum:

/5 lat nauki/

 • robót wykończeniowych w budownictwie
 • budownictwa i architektury 
 • informatycznego *
 • samochodowego
 • reklamy *

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie (specjalność architektura wnętrz)

kompetencje:

 • aranżacja i wystrój wnętrz w lokalach mieszkalnych i biurach z wykorzystaniem programów komputerowych (wizualizacje architektoniczne 3D);
 • wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych;
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz projektowanie małej architektury i ogrodu;
 • organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych w obiektach budowlanych;
 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie .

 

dodatkowe kompetencje :

 • uzyskanie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach organizowanych przez firmy budowlane i architektoniczne. praca :

 

Absolwent kończący szkołę w kierunku Technik robót wykończeniowych w budownictwie może: kontynuować naukę na studiach wyższych, zostać pracownikiem biura projektowego, w firmach budowlanych i urzędach współpracujących ze szkołą w ramach klas patronackich, założyć własną działalność gospodarczą.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


 

Technik budownictwa i architektury

1. Specjalność: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA  CAD

Na zajęciach komputerowego wspomagania projektowania uczniowie krok po kroku poznają programy architektoniczne do tworzenia dokumentacji architektoniczno-budowlanej, od bardzo prostych rysunków po profesjonalnie wykonane rzuty, przekroje, elewacje i bryły obiektów. Wykorzystywane będą następujące programy: AutoCAD, ArCadia-Architektura, ArchiCAD (stworzony specjalnie dla architektów), ARCON  (stworzony dla wizualizacji architektonicznej budynków).

Umiejętność posługiwania się tymi programami jest dzisiaj niezbędna każdemu inżynierowi i technikowi budownictwa.

2. Specjalność. ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Na zajęciach architektury wnętrz uczniowie poznają techniki aranżacji wnętrza, organizacji kształtowania przestrzeni wewnątrz budynku. Praca nad  planowaniem i urządzaniem pomieszczeń zaczyna się od pomysłu. Najważniejsza jest funkcjonalność i czytelny, prosty układ przestrzenny. Nauka polega na:

 • projektowaniu wnętrz na potrzeby współczesnej architektury budynku,
 •  kształtowaniu przestrzeni jako pracy twórczej, opartej na wiedzy z zakresu kompozycji,   zasad perspektywy, podstaw projektowania i kolorystyki wnętrza,
 •  poznaniu techniki prezentacji, elementów historii wnętrz i mebla,
 •  poznaniu zasady rysunku odręcznego i rysunku architektonicznego,
 •  udziale w ciekawych zadaniach projektowych i przygotowaniu wizualizacji wnętrz.

.

PLAN NAUCZANIA

 Pracownie


 

Technik informatyk

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie serwisowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, projektowania graficznego, tworzenia stron WWW, administrowania bazami danych, tworzenia i zarządzania sieciami komputerowymi. Młodzież ma możliwość uzyskania certyfikatu CISCO, wysoko cenionego na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz sprzętu komputerowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

Absolwent kończący szkołę w kierunku technik informatyk może: kontynuować naukę na studiach wyższych, pracować jako pracownik serwisu komputerowego, administrator sieci komputerowych, programista, projektant stron WWW

 

PLAN NAUCZANIA

Pracownie 


Technik pojazdów samochodowych

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie diagnostyki i napraw mechanicznych pojazdów, diagnostyki i napraw elektrycznych pojazdów, prowadzenia dokumentacji serwisu samochodowego, zarządzania małym zespołem ludzi. Istnieje możliwość odbycia pełnego kursu na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia lekcyjne prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. autoEXPERT, AutoMotoSerwis, Informatory Techniczne BOSCH. Szkoła jako jedna z 17 w całej Polsce uczestniczy w programie Młode Kadry zorganizowanym przez firmę InterCars. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły uczestniczą bezpłatnie w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez partnerów InterCars takich jak: BOSCH, OSRAM, MAHLE, Denso, Continental, Schaeffler, Castrol i innych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

Absolwent kończący szkołę w kierunku technik pojazdów samochodowych może kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą, podjąć pracę w serwisie samochodowym na różnych stanowiskach (doradca serwisowy, sprzedaż części zamiennych, mechanik, elektromechanik samochodowy).

PLAN NAUCZANIA

Pracownie 


Technik reklamy

Technik reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych. Potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe. Projektuje oraz wykonuje środki reklamowe. Zawód technika reklamy łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną, zatem tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej, kreatywnej, a co najważniejsze- sprawiającej przyjemność pracy. Rynek reklamy w Polsce wciąż jest w fazie rozwoju i zarówno nowopowstające jak i już istniejące firmy zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów od spraw marketingu i reklamy.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich jak: pełno profilowe i specjalistyczne agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, Biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej ( public relations). Przedmioty rozszerzone: geografia, jęz. angielski

PLAN NAUCZANIA

Pracownie 


 

 

Facebook