22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla[1]:

  • absolwentów branżowych szkół I stopnia, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  • osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  • uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  • osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

 Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna - 173,20 zł
  • część pisemna - 57,73 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna - 115,47 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

ul. Plac Europejski 3

00-844 Warszawa


W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko i nr PESEL przystępującego do egzaminu Numer kwalifikacji
Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu.

[1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.); rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 673); rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)

 

Facebook