22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania.

Zadania psychologa:

Dla Ucznia:

 • rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;
 • prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych z uczniami;
 • prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach;
 • rozmowy, spotkania w razie potrzeb;
 • podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych;

Dla Rodzica:

 • indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
 • udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
 • działania o charakterze psychoedukacyjnym;

Dla Nauczyciela:

 • wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów;
 • konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
 • interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
 • pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

 Psycholog współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, OPS-em, Sądem, Sanepidem.

Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek 
13:00 – 17:00
  8:30 – 14:30
  8:30 – 11:30
12:00 – 16:00
  8:30 – 13:30

 

 

Facebook