22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Część pisemna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022r o godz. 9.00. Prosimy zdających o zabranie dowodu tożsamości, czarnego pisaka i  wcześniejsze przybycie na egzamin.

Uwaga maturzyści!

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. dopuszcza możliwość wypełniania przez uczniów i absolwentów elektronicznej wersji deklaracji maturalnej, tzw. e-deklaracji. Dzięki temu rozwiązaniu każdy zdający może złożyć deklarację oraz kontrolować inne aspekty związane z egzaminem maturalnym za pomocą komputera lub telefonu. Co ważne, z opcji tej mogą skorzystać także osoby, które złożyły już deklarację wstępną. Więcej na ten temat w ulotce informacyjnej.

W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Szczegółowe zmiany do zapoznania się tutaj.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku:

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_249120200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf.pdf 

Facebook