22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

I. Co to jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
– obywatelami a administracją
– przedsiębiorcami a administracją
– instytucjami administracji publicznej.

II. Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym  lub darmowym profilem zaufanym ePUAP w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

III. Dostarczenie do ZSZ nr 1 dokumentu elektronicznego

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta.

Dokładna instrukcja zakładania konta znajduje się na stronie –  https://epuap.gov.pl/wps/portal

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej ZSZ nr 1.

Adres skrytki podawczej ePUAP do naszej szkoły: ZSZ1NDM

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSZ1NDM

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

Instrukcja wysyłania pism ogólnych dostępna jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Facebook