22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39Technikum

Jest ich 5 do wyboru, my je dobraliśmy, ...

Więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła branżowa to dobry wybór!

Więcej

B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Więcej

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Więcej

STAŻE ZAWODOWE WE WŁOSZECH!

Projekt staży zagranicznych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135318 współfinansowany przez Unię Europejską.

Staże odbędą się w regionie Marche we Włoszech w dniach 20.05 - 31.05.2024. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do 31 uczniów szkoły z klas II-V, kształcących się na specjalizacjach: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Informatyk.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, językowych (np. pokonanie bariery językowej, poprawniejsza i bardziej płynna komunikacja w języku angielskim, poszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego), społecznych i osobistych (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie, większa otwartość i tolerancja względem innych kultur) uczniów ZSZ nr 1.

W ramach projektu młodzież weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym. Program praktyk został przygotowany w oparciu o diagnozę potrzeb uczestników, ich indywidualne oczekiwania i poziom kompetencji. Program praktyk wpisuje się w podstawę programową kształcenia we wspomnianych zawodach. W czasie stażu uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje, zdobyć nowe doświadczenia zawodowe oraz skonfrontować wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole z realnymi potrzebami pracodawców. W czasie mobilności młodzież weźmie również udział w programie kulturowym, wycieczkach krajoznawczych oraz innych aktywnościach czasu wolnego, zorganizowanych przez PUMO PROJECTS S.R.L.S we współpracy z opiekunami z Polski.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci obowiązkowymi zajęciami przygotowawczymi z zakresu: organizacyjnego, językowo-kulturowego, pedagogicznego oraz zawodowego.

Rekrutacja do projektu trwać będzie do 02.02.2024. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach zawodowych w Grecji!

Projekt praktyk o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000147446 realizowany przez Fundację Ku Pomocy w konsorcjum z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zespołem Szkół w Raciążu w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wyjazd na staż odbędzie się w terminie od 07.04 do 20.04.2024 r. (w tym 2 dni przeznaczone na podróż). Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie technik budownictwa i robót wykończeniowych w budownictwie, technik reklamy.

Główne cele projektu:

● zdobycie praktycznego doświadczenia podczas praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach; ∙ zapoznanie się ze sposobem działania zagranicznych przedsiębiorstw oraz rynku pracy; ∙ rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia;

● zwiększenie zakresu słownictwa branżowego;

● umiejętność praktycznego wykorzystania jęz. angielskiego,

● rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole;

● wzrost mobilności uczestników na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim ∙ zwiększenie otwartości na inne kultury, kształtowanie postawy tolerancji;

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie wypełnionego w całości formularza do sekretariatu szkoły.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej fundacji/szkoły. W przypadku osób małoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu, do którego mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

● są uczniami szkoły klas II – IV;

● kształcą się w zawodzie technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik reklamy (Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim);

● uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;

● wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;

● cechuje ich nienaganne zachowanie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 02.02.2024 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są u koordynatora projektu.

 

Regulamin rekrutacji

18 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Lipowej w Nasielsku odbył się turniej tenisa stołowego. Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pana Adama Budki zostali laureatami.
I miejsce indywidualnie zajął Jakub Leszczyński.
I miejsce w kategorii drużynowej chłopców zajęli: Szymon Wdowiak, Wiktor Szałkiewicz, Dawid Kompiński, Jakub Jeliński, Igor Siek.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

22 grudnia w naszej szkole zaprezentowano Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez naszych katechetów oraz grupę uczniów. W nastój świąteczny wprowadziły nas znane kolędy. Uczniowie przypomnieli także zwyczaje związane ze Świętem Bożego Narodzenia. Pani Dyrektor Ewa Grzybowska oraz Wicestarosta Nowodworski Pan Paweł Calak złożyli zebranym życzenia świąteczne. Następnie odbyły sie wigilie klasowe.

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

 

Facebook