Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Technik budownictwa i architektury to osoba zajmująca się projektowaniem komputerowym architektury i konstrukcji budynków mieszkalnych, ich wyceną kosztorysową do zamówień publicznych i realizacją w oparciu o najnowsze technologie oferowane przez producentów materiałów budowlanych, z którymi szkoła współpracuje. W zawodzie tym można również uzyskać uprawnienia budowlane do samodzielnego kierowania budowami.

W programie nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:

 • architektura wnętrz
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • rysunek techniczny,
 • technologia robót murarskich i tynkarskich,
 • organizacja robót budowlanych ,
 • kosztorysowanie w budownictwie,
 • działalność gospodarcza w budownictwie ,
 • dokumentacja techniczna ,
 • pracownia robót murarskich i tynkarskich,
 • nadzór robót budowlanych,
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie ,

 

W trakcie trwania nauki w technikum budownictwa i architektury uczeń zdobywa umiejętności w kwalifikacjach:

 • Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych
 • Kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Nowość !

Od roku  szkolnego 2017/18 w  Technikum budownictwa i architektury planuje się kształcenie w dwóch specjalnościach do wyboru:

1. Specjalność: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA  CAD

Na zajęciach komputerowego wspomagania projektowania uczniowie poznają  programy architektoniczne do tworzenia dokumentacji architektoniczno-budowlanej  krok po kroku, od bardzo prostych rysunków aż po profesjonalnie wykonane rzuty, przekroje, elewacje i bryły obiektów. Wykorzystywane będą następujące programy AutoCAD ,ArCadia-Architektura,, ArchiCAD ( stworzony specjalnie dla architektów), ARCON  (stworzony dla wizualizacji architektonicznej budynków)

Umiejętność posługiwania się tymi programami niezbędna jest dzisiaj każdemu inżynierowi i technikowi budownictwa.

2. Specjalność. ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Na zajęciach architektury wnętrz uczniowie poznają techniki aranżacji wnętrza ,organizacji kształtowania przestrzeni wewnątrz budynku. Praca nad  planowaniem i urządzaniem  pomieszczeń zaczyna się od pomysłu. Najważniejsza jest funkcjonalność i czytelny, prosty układ przestrzenny. Nauka polega na:

 

 • projektowaniu wnętrz na potrzeby współczesnej architektury budynku.
 • kształtowaniu przestrzeni jako pracy twórczej, opartej na wiedzy z zakresu kompozycji,   zasad perspektywy, podstaw projektowania i kolorystyki wnętrza.
 • poznaniu techniki prezentacji, elementów historii wnętrz i mebla.
 • poznaniu zasady rysunku odręcznego i rysunku architektonicznego
 • udziale w ciekawych zadaniach projektowych i przygotowanie własnych wizualizacji wnętrz.

 

Absolwenci technikum budownictwa i architektury ? specjalność architektura wnętrz mogą kontynuować naukę na kierunkach architektura wnętrz i wzornictwo. Podjąć pracę w pracowniach projektowych, w studiach mebli kuchennych lub sami założyć działalność gospodarczą.

Absolwent technikum budownictwa i architektury potrafi:

 • organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizować i kontrolować roboty budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe,
 • projektować architekturę,
 • organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Absolwent technikum budownictwa i architektury może między innymi:

 • uzyskać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie ,
 • pracować w laboratoriach materiałów i konstrukcji budowlanych,
 • pracować w państwowym nadzorze budowlanym,
 • pracować w administracjach budynków,
 • pracować w biurach projektów jako asystent projektanta,
 • pracować w charakterze kosztorysanta usług budowlanych,
 • prowadzić własną firmę.

 

Nowość !
Od 2017/18roku w techniku budownictwa i architektury planuje się
kształcenie w dwóch specjalnościach do wyboru:
1 specjalność: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA CAD
Na zajęciach KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA uczniowie poznają
programy architektoniczne do tworzenia dokumentacji architektoniczno-budowlanej krok po kroku, od
bardzo prostych rysunków aż po profesjonalnie wykonane rzuty, przekroje, elewacje i bryły obiektów.
Wykorzystywane będą następujące programy AutoCAD ,ArCadia-Architektura,,ArchiCAD( stworzony
specjalnie dla architektów),ARCON (stworzony dla wizualizacji architektonicznej budynków)
Umiejętność posługiwania się tymi programami niezbędna jest dzisiaj każdemu inżynierowi
i technikowi budownictwa.
2 specjalność. ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Na zajęciach ARCHITEKTURY WNĘTRZ uczniowie poznają techniki aranżacji wnętrza ,organizacji
kształtowania przestrzeni wewnątrz budynku. Praca nad  planowaniem i urządzaniem pomieszczeń
zaczyna się od pomysłu. Najważniejsza jest funkcjonalność i czytelny, prosty układ przestrzenny.
Nauka polega na:
? projektowaniu wnętrz na potrzeby współczesnej architektury budynku.
? kształtowaniu przestrzeni jako pracy twórczej, opartej na wiedzy z zakresu kompozycji,
zasad perspektywy, podstaw projektowania i kolorystyki wnętrza.
? poznaniu techniki prezentacji, elementów historii wnętrz i mebla.
? poznaniu zasady rysunku odręcznego i rysunku architektonicznego
? udziale w ciekawych zadaniach projektowych i przygotowanie własnych wizualizacji wnętrz.
Absolwenci technikum budownictwa i architektury ? specjalność architektura wnętrz mogą
kontynuować naukę na kierunkach architektura wnętrz i wzornictwo. Podjąć pracę w
pracowniach projektowych, w studiach mebli kuchennych lub sami założyć
działalność gospodarczą.