22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39Technikum

Jest ich 5 do wyboru, my je dobraliśmy, ...

Więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła branżowa to dobry wybór!

Więcej

B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Więcej

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach zawodowych w Grecji!

Projekt praktyk o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000147446 realizowany przez Fundację Ku Pomocy w konsorcjum z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zespołem Szkół w Raciążu w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wyjazd na staż odbędzie się w terminie od 07.04 do 20.04.2024 r. (w tym 2 dni przeznaczone na podróż). Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie technik budownictwa i robót wykończeniowych w budownictwie, technik reklamy.

Główne cele projektu:

● zdobycie praktycznego doświadczenia podczas praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach; ∙ zapoznanie się ze sposobem działania zagranicznych przedsiębiorstw oraz rynku pracy; ∙ rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia;

● zwiększenie zakresu słownictwa branżowego;

● umiejętność praktycznego wykorzystania jęz. angielskiego,

● rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole;

● wzrost mobilności uczestników na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim ∙ zwiększenie otwartości na inne kultury, kształtowanie postawy tolerancji;

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie wypełnionego w całości formularza do sekretariatu szkoły.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej fundacji/szkoły. W przypadku osób małoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu, do którego mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

● są uczniami szkoły klas II – IV;

● kształcą się w zawodzie technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik reklamy (Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim);

● uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;

● wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;

● cechuje ich nienaganne zachowanie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 02.02.2024 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są u koordynatora projektu.

 

Regulamin rekrutacji

 

Facebook