Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


MURARZ TYNKARZ

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 1

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Druk formularza ofertowego część 1

 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Druk formularza ofertowego część 2

 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

 

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik

Więcej artykułów…