Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Krótka informacja o Samorządzie Szkolnym

Samorząd Szkolny ZSZ nr 1 aktywnie uczestniczy w realizacji programu wychowawczego szkoły:

 • Reprezentuje uczniów na terenie szkoły i poza nią,
 • Zbiera i analizuje opinie młodzieży na tematy związane ze szkołą i swoją działalnością,  przeprowadzając różnorodne ankiety,
 • Dba o interesy uczniów i interesuje się ich problemami,
 • Organizuje zebrania Samorządów Klasowych, którym przekazuje informacje o swoich bieżących działaniach i istotnych sprawach szkolnych,
 • Koordynuje działania uczniów uczestniczących w różnych akcjach charytatywnych takich jak:
  - "Góra Grosza"
  - "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"
  - "Serce Na Pomoc Chorym i Potrzebującym Dzieciom"
  - "Pomóż i Ty"
 • Przygotowuje imprezy okolicznościowe np. "Szkolne Walentynki",
 • Uczestniczy w różnych akcjach, w których potrzebny jest udział uczniów, podejmowanych przez nauczycieli, pedagoga szkolnego, bibliotekę oraz radę rodziców,
 • Upamiętnia w Kronice Szkolnej ważne wydarzenia z życia szkoły,
 • Współtworzy szkolną gazetkę szkolną "Jakubek"
 • Organizuje wybory do Młodzieżowej Rady Miasta oraz uczestniczy w jej posiedzeniach,

>>>Plan pracy Samorządu Szkolnego>>> (.pdf)

Zarząd Samorządu Szkolnego r. szk. 2017/2018

Przewodniczący: Michał Wieremiejczyk

Zastępca: Kamil Derecki

Członkowie:

 • Ewelina Pierzchała
 • Alicja Świertoka
 • Bartosz Frączyk
 • Anastazja Przybysz
 • Maciej Pająk
 • Natalia Krzywa
 • Jesionek Kinga
 • Natalia Cieślak

   

Opiekunowie:

 • p. Katarzyna Ostrowska
 • p. Agnieszka Wysokińska