Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców.

W programie nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:

 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B,
 • technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych,
 • technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • działalność gospodarcza w branży samochodowej,
 • techniki wytwarzania ,
 • naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 • naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

W trakcie trwania nauki w technikum pojazdów samochodowych uczeń zdobywa umiejętności w kwalifikacjach:

 • Kwalifikacja MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • Kwalifikacja MG.43 -Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent technikum pojazdów samochodowych potrafi:

 • diagnozować układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
 • naprawiać układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych ,
 • diagnozować podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych,
 • naprawić zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych,
 • organizować obsługę pojazdów samochodowych,
 • nadzorować obsługę pojazdów samochodowych,
 • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

 

Absolwent technikum pojazdów samochodowych może pracować między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych