Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to NOWOŚĆ na poziomie technika. Jest to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci kierunku będą mogli prowadzi prace związane z wykańczaniem budynków, np.: montaż suchej zabudowy, malarskie, tapeciarskie, okładzinowe oraz organizować, kontrolować i koordynować roboty wykończeniowe na budowie.

W programie nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:

 • rysunek budowlany,
 • technologia robót wykończeniowych ,
 • organizacja robót budowlanych ,
 • kosztorysowanie w budownictwie,
 • konstrukcje budowlane,
 • postawy budownictwa ,
 • działalność gospodarcza w budownictwie ,

 

W trakcie trwania nauki w technikum robót wykończeniowych w budownictwie uczeń zdobywa umiejętności w kwalifikacjach:

 • Kwalifikacja BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • Kwalifikacja BD.21 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych::

 • wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 • prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

 

Absolwent technikum robót wykończeniowych w budownictwie zdobywa przygotowanie zawodowe od podjęcia pracy w:

 • firmach wykonawczych i remontowych w zakresie montażu suchej zabudowy, t.j. ścianek działowych i sufitów podwieszanych,
 • firmach prowadzących roboty wykończeniowe wewnątrz budynków,
 • laboratoriach zakładowych.