Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania ? dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.

W programie nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych: 

 • montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 • urządzenia techniki komputerowej;
 • systemy operacyjne,
 • informatyka,
 • informatyka zakres rozszerzony,
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,
 • sieci komputerowe,
 • witryny i aplikacje internetowe,
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • administracja bazami danych,
 • systemy zarządzania bazami danych,
 • programowanie aplikacji internetowych.

W trakcie trwania nauki w technikum informatycznym uczeń zdobywa umiejętności w kwalifikacjach:

 • Kwalifikacja EE.08 -Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • Kwalifikacja EE.09 -Projektowanie, tworzenie i stronami internetowymi i bazami danych

Absolwent technikum informatycznego potrafi:

 • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci,
 • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych,
 • tworzyć strony WWW i aplikacje internetowe,
 • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania,
 • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową,
 • zakładać bazy danych i administrować nimi,
 • posługiwać się językami baz danych w tym SQL,
 • stosować powszechnie używane języki programowania,
 • stosować metody programowania i doboru algorytmów,
 • ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
 • wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej,
 • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Absolwent technikum informatycznego może pracować między innymi na następujących stanowiskach:

 • technik informatyk,
 • administrator baz danych,
 • administrator systemów komputerowych,
 • programista,
 • projektant stron internetowych (Webmaster),
 • administrator sieci informatycznej,
 • konserwator systemów komputerowych i sieci,
 • operator sprzętu komputerowego,
 • sprzedawca sprzętu IT.