Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

W programie nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:

 • cyfrowe technologie graficzne,
 • technologie multimedialne ,
 • cyfrowe maszyny drukujące ,
 • działalność gospodarcza w branży poligraficznej,
 • przygotowanie do drukowania,
 • projekty multimedialne ,
 • drukowanie cyfrowe ,

 

W trakcie trwania nauki w technikum grafiki i poligrafii cyfrowej uczeń zdobywa umiejętności w kwalifikacjach:

 • Kwalifikacja AU.54 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • Kwalifikacja AU.55 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie potrafił:

 • obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania produktów poligraficznych;
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów;
 • zabezpieczać prawidłowe działanie systemów i urządzeń;
 • stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;
 • organizować i nadzorować proces technologiczny;
 • prowadzić działalność gospodarczą. Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy odbywa się zarówno w trakcie kształcenia zawodowego jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

 

Absolwent technikum grafiki i poligrafii cyfrowej zdobywa przygotowanie zawodowe od podjęcia pracy w:

 • szeroko pojętych multimediach, np. w studiach reklamowych (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • studiach grafiki, fotografii cyfrowej,
 • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią,
 • w zakładach poligraficznych.