Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

 


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót: malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich oraz okładzinowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. PSB, Ceramika Budowlana, Murator. Szkoła w ramach kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie współpracuje z takim firmami jak: HARTZLACK , WEBER, KNAUF, które przeprowadzają szkolenia, pokazy, dostarczają materiały do pracowni. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

Plan nauczania dla zawodu


Mechanik pojazdów samochodowych

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie diagnostyki i napraw mechanicznych pojazdów. Istnieje możliwość odbycia pełnego kursu na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. autoEXPERT, AutoMotoSerwis, Informatory techniczne BOSCH. Szkoła jako jedna z 17 w całej Polsce uczestniczy w programie Młode Kadry zorganizowanym przez firmę InterCars. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły uczestniczą bezpłatnie w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez partnerów InterCars takich jak: Bosch, OSRAM, MAHLE, Denso, Continental, Schaeffler, Castrol i innych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły Egzamin zawodowy z kwalifikacji odbywa się w naszej placówce.

Plan nauczania dla zawodu


Kierowca mechanik

Uczniowie po zakończeniu nauki będą umieć prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawiać środki transportu drogowego. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. autoEXPERT, AutoMotoSerwis, Informatory techniczne BOSCH. Szkoła jako jedna z 17 w całej Polsce uczestniczy w programie Młode Kadry zorganizowanym przez firmę InterCars. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły uczestniczą bezpłatnie w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez partnerów InterCars takich jak: Bosch, OSRAM, MAHLE, Denso, Continental, Schaeffler, Castrol i innych.

Plan nauczania dla zawodu


Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów a także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Plan nauczania dla zawodu


Murarz tynkarz

Murarz jest typowym zawodem dla procesu budowlanego przy wznoszeniu budynków i budowli tradycyjnymi metodami oraz przy pracach wykończeniowych związanych z wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. PSB, Ceramika Budowlana, Murator. Szkoła w ramach kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie współpracuje z takim firmami jak: HARTZLACK , WEBER, KNAUF, które przeprowadzają szkolenia, pokazy, dostarczają materiały do pracowni. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

Plan nauczania dla zawodu


Klasy wielozawodowe

Klasy wielozawodowe dają możliwość pobierania nauki przez młodocianych pracowników w zawodach, w których kształcenie zawodowe nie odbywa się w szkole. Pozwala to na szeroki wybór zawodu zgodnie zainteresowaniami ucznia. Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy z którymi zostały podpisane umowy. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich pracodawców, dzięki którym uczniowie po zakończeniu nauki będą mieli większe możliwości uzyskania zatrudnienia. Młodociani pracownicy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie od pracodawców u których uczą się wykonywania zawodu.

Plan nauczania dla zawodu