Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


MURARZ TYNKARZ

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

JEŚLI CHCESZ BYĆ NOWATORSKI, POSIADASZ PASJĘ, LUBISZ PROJEKTOWAĆ PRACUJĄC PRZY KOMPUTERZE, MASZ DUSZĘ ARTYSTYCZNĄ -

ZAPRASZAMY!

WYBIERZ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

ul.GÓRSKA 39 Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Elektroniczny system wspomagający rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin rekrutacji (.pdf)

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY 2017/18 (.pdf)

Harmonogram działań punktu naboru 2017/18 (.pdf)


W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy naukę w zawodach:

TECHNIKUM ZAWODOWE


***NOWOŚĆ***

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie przygotowywania i opracowywania różnego rodzaju projektów graficznych o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się również tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Absolwent kończący szkołę w kierunku technik organizacji reklamy może: kontynuować naukę na studiach wyższych, zostać pracownikiem agencji reklamowej, studia graficznego, drukarni, firmy świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

PLAN NAUCZANIA


***NOWOŚĆ***

Technik budownictwa i architektury

Od  roku szkolnego 2017/18  w  Technikum budownictwa i architektury planuje się kształcenie w dwóch specjalnościach do wyboru:

1. Specjalność: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA  CAD

Na zajęciach komputerowego wspomagania projektowania uczniowie krok po kroku poznają programy architektoniczne do tworzenia dokumentacji architektoniczno-budowlanej, od bardzo prostych rysunków po profesjonalnie wykonane rzuty, przekroje, elewacje i bryły obiektów. Wykorzystywane będą następujące programy: AutoCAD, ArCadia-Architektura, ArchiCAD (stworzony specjalnie dla architektów), ARCON  (stworzony dla wizualizacji architektonicznej budynków).

Umiejętność posługiwania się tymi programami jest dzisiaj niezbędna każdemu inżynierowi i technikowi budownictwa.

2. Specjalność. ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Na zajęciach architektury wnętrz uczniowie poznają techniki aranżacji wnętrza, organizacji kształtowania przestrzeni wewnątrz budynku. Praca nad  planowaniem i urządzaniem pomieszczeń zaczyna się od pomysłu. Najważniejsza jest funkcjonalność i czytelny, prosty układ przestrzenny. Nauka polega na:

  • projektowaniu wnętrz na potrzeby współczesnej architektury budynku,
  • kształtowaniu przestrzeni jako pracy twórczej, opartej na wiedzy z zakresu kompozycji,   zasad perspektywy, podstaw projektowania i kolorystyki wnętrza,
  • poznaniu techniki prezentacji, elementów historii wnętrz i mebla,
  • poznaniu zasady rysunku odręcznego i rysunku architektonicznego,
  • udziale w ciekawych zadaniach projektowych i przygotowaniu wizualizacji wnętrz.

.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie

 

 


Technik informatyk

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie serwisowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, projektowania graficznego, tworzenia stron WWW, administrowania bazami danych, tworzenia i zarządzania sieciami komputerowymi. Młodzież ma możliwość uzyskania certyfikatu CISCO ? wysoko cenionego na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz sprzętu komputerowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

Absolwent kończący szkołę w kierunku technik informatyk może: kontynuować naukę na studiach wyższych, pracować jako pracownik serwisu komputerowego, administrator sieci komputerowych, programista, projektant stron WWW

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Technik pojazdów samochodowych

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie diagnostyki i napraw mechanicznych pojazdów, diagnostyki i napraw elektrycznych pojazdów, prowadzenia dokumentacji serwisu samochodowego, zarządzania małym zespołem ludzi. Istnieje możliwość odbycia pełnego kursu na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia lekcyjne prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. autoEXPERT, AutoMotoSerwis, Informatory Techniczne BOSCH. Szkoła jako jedna z 17 w całej Polsce uczestniczy w programie Młode Kadry zorganizowanym przez firmę InterCars. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły uczestniczą bezpłatnie w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez partnerów InterCars takich jak: BOSCH, OSRAM, MAHLE, Denso, Continental, Schaeffler, Castrol i innych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

Absolwent kończący szkołę w kierunku technik pojazdów samochodowych może kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą, podjąć pracę w serwisie samochodowym na różnych stanowiskach (doradca serwisowy, sprzedaż części zamiennych, mechanik, elektromechanik samochodowy).

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Technik organizacji reklamy

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie organizacji działań promocyjnych, organizacji działalności wystawienniczej, stosowania różnorodnych technik reklamowych, dobierania środków i nośników reklamy w zależności od celu reklamy oraz branży towarowej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz sprzętu komputerowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

Absolwent kończący szkołę w kierunku technik organizacji reklamy może kontynuować naukę na studiach wyższych, pracować jako pracownik agencji reklamowej, pracownik w dziale marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, pracownik w public relations.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


BRANŻOWA SZKOŁA PIERWSZEGO STOPNIA


***NOWOŚĆ***

Kierowca mechanik

W roku szkolnym 2017/2018 uruchamiamy nabór do bardzo poszukiwanego na rynku pracy zawodu kierowca mechanik. Obecnie potrzebnych jest w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, absolwenci tego kierunku mają więc gwarancję podjęcia po skończeniu szkoły podjęcia dobrze płatnej pracy. Po zakończeniu nauki uczeń będzie umiał prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawiać środki transportu drogowego. Będzie mógł pracować w firmach transportowych oraz zostanie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

PLAN NAUCZANIA


***NOWOŚĆ***

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów a także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.

PLAN NAUCZANIA


 

***NOWOŚĆ***

Murarz tynkarz

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego też kandydat na murarza-tynkarza nie powinien cierpieć na lęk wysokości. Szkoła, w ramach uczenia młodzieży w kierunku murarz tynkarz, współpracuje z takim firmami jak: HARTZLACK, WEBER, KNAUF, które przeprowadzają szkolenia, pokazy, dostarczają materiały do pracowni.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót: malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich oraz okładzinowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. PSB, Ceramika Budowlana, Murator. Szkoła w ramach kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie współpracuje z takim firmami jak: HARTZLACK, WEBER, KNAUF, które przeprowadzają szkolenia, pokazy, dostarczają materiały do pracowni. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Wszystkie egzaminy zawodowe z kwalifikacji odbywają się w naszej placówce.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Mechanik pojazdów samochodowych

Uczniowie w ramach kształcenia zawodowego zdobędą umiejętności w zakresie diagnostyki i napraw mechanicznych pojazdów. Istnieje możliwość odbycia pełnego kursu na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia lekcyjne prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych podręczników oraz prowadzona jest prenumerata pism fachowych np. autoEXPERT, AutoMotoSerwis, Informatory techniczne BOSCH. Szkoła jako jedna z 17 w całej Polsce uczestniczy w programie Młode Kadry zorganizowanym przez firmę InterCars. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły bezpłatnie uczestniczą  w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez partnerów InterCars takich jak: BOSCH, OSRAM, MAHLE, Denso, Continental, Schaeffler, Castrol i innych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły. Egzamin zawodowy z kwalifikacji odbywa się w naszej placówce.

PLAN NAUCZANIA

Pracownie


Klasy wielozawodowe

Klasa dla uczniów - pracowników młodocianych odbywających praktykę na podstawie umowy o pracę z zakładem pracy. Do klasy tej mogą uczęszczać wszyscy uczniowie chcący zdobywać wiedzę na poziomie szkoły branżowej i odbywać praktykę poza terenem szkoły. W szkole uczęszczają oni tylko na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących (2-3 dni w tygodniu), a przedmiotów zawodowych uczą się na kursach dokształcających organizowanych w każdym zawodzie. Wybór zawodów jest nieograniczony. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w rzemieślniczych zakładach pracy w pozostałe dni tygodnia. Uczniowie podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich pracodawców, dzięki którym uczniowie po zakończeniu nauki będą mieli większe możliwości uzyskania zatrudnienia.

PLAN NAUCZANIA