Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:
DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Strona główna

Od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim realizowany jest Projekt

?NOWY WYMIAR ZAWODU?

skierowany do uczennic/uczniów klas drugich i trzecich Technikum Zawodowego uczących się w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.