22 775 20 43

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Zasady rekrutacji do ZSZ Nr 1
w NDM w roku szkolnym 2018/2019

opracowano w oparciu o:

·    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

·    zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019,

·    zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

 

§ 1 Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do technikum jest prowadzona przez System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji – tak jak do wszystkich innych szkół 

Facebook